top of page

INFORMES PERICIALS

Elaborem Informes Pericials per Particulars o Companyies Asseguradores des de les últimes dècades en diferents àmbits o especialitats:

 

 

+ INDUSTRIAL

+ MAQUINÀRIA

+ INSTAL·LACIONS

+ AGROPECUARIS

+ AGROALIMENTARIS

+ RECONSTRUCCIONS

 

 

 

 

 

Compost bàsicament per un equip de Perit i Enginyers Agrònoms i Industrials, els quals realitzen un ampli ventall de informes y dictàmens pericials:

 

- Investigació, valoració i causes d'un sinistre en general: determinem les causes d'un sinistre i realitzem la valoració de danys soferts en un bé o immoble (incendis i diversos).

- Procedimients Judicials: hem intervingut en innombrables processos judicials de molt diferents àmbits, com perits de part, peritos tercers o judicials.

- Peritacions de maquinària i instal·lacions: en la reclamació de danys a companyies subministradores o Asseguradores és usual que vagi acompanyada d'un informe pericial, ja sigui via amistosa o judicial.

- Reconstrucció d'accidents: analitzem les velocitats dels vehicles implicats, les posicions espai-temps fins a la col·lisió, etc. Per determinar la causa i implicació de les parts en l'esdeveniment.

- Determinació de la pèrdua de beneficis: molts sinistres van acompanyats de la paralització de l'activitat, sent necessària determinar la pèrdua de la mateixa.

- Comissari d'avaries: determinació de la causa i abast dels danys de les mercaderies transportades i el seu emmagatzematge.

- Valoracions i taxacions de finques rústiques o urbanes: realitzem taxacions i valoracions de finques rústiques o urbanes.

- Valoracions i taxaciones de immobles: realitzem taxacions i valoracions d'edificacions (pisos, vivendes, locals, immobles, etc.).

bottom of page